.
1

, .

. . .

. . , , , , . .

. , , . . . . . . , . . . , .

, , . ,

. , , , , .

. . . . 50 80 . , . - , : , .

1812 . .

, . . . . . . . . . 500 . . . . . . . . . . . . , , , ,

.*( 1812 )

: , , , , , , , 50 , , .[22]

: 50 500 . , , , , , . .

. .

: 1 2

.. .
.. , , . . , - , . ...

.
́ ́ ́ ( ́ ́ ́; 17 1783 21 (2 ) 1866) - ( -) . ...


. , . , . , ...